SPSS 71 Przybywaj Duchu Boży (As)
Versi Version 1
1
Przybywaj, Duchu Boży, Tu, do zebranych nas. Niech prawda się pomnoży, Oczyści z grzechu skaz. Daj zapał nam natchniony, Umysły nasze wzrusz, Tak, byś był uwielbiony Czystością wiernych dusz.
2
Swe modły dziś wznosimy Do Ciebie. Ojcze nasz, I kornie Cię prosimy: Nas Duchem Swoim darz. O udziel Twej pomocy I cierpliwości daj, Tak, byśmy w Twojej mocy Posiedli wieczny raj.
3
Nas oświeć, Duchu Święty, Jasnością wieczną Twą, I przejaw Niepojęty, Wśród nas potęgę Swą. Przygotuj serca ludów Na Twą zbawienną wieść, Bo właśnie ją wśród trudów Twój zbór ma światu nieść.

OK