SPSS 72 Światło prawdy (G)
Versi Version 1
1
Duchu Święty, z Ciebie płynie Światła prawdy jasny blask; Twoje święte imię słynie Z niezliczonej liczby łask. Gdy w zamęcie był ten świat Przed początkiem swoich lat, Ty się nad nim unosiłeś, Mocą Swoją kształtowałeś.
2
Tyś jest mocą w mej słabości, Tyś najlepszy w sercu dar; Niedościgłej Twej mądrości Nie masz granic, nie masz miar. Ty jej światłem we mnie świeć, Życie nowe w sercu wznieć, Gdzieś przybytek Swój naznaczył Pierwej, nim ja świat zobaczył.
3
Ty do boju mnie zachęcasz, Ty się skłaniasz do mych próśb; Ty na wierny lud Swój zlewasz Więcej łask niżeli gróźb. Racz Swe łaski na mnie zlać, Żywot z Boga chciej mi dać, Abym w sercu się odrodził I w światłości Twojej chodził.

OK