SR3300 1072 Я шчыра Табе дзякую
Versi Version 1
1
Я шчыра Табе дзякую,
Хрыстос, Збавцель мой.
За Духа, што адзнакаю
Ты дау душы маёй.
2
Я дзякую Табе, Што вызваліу мяне,
Жьщцё дау без канца, Прагнаушы духа зла.
Мяне Духам хрысціу і у сэрцы пасяліу,
Каб Ён маім жьщцём Заусёды кіравау.
3
Я шчыра Табе дзякую
За Крыж Галгофскі Твой.
За нас Ты прыбіты быу,
Нас выкуту сабой.
4
Я шчыра Табе дзякую,
Надзея Ты мая!
Табе усе жьщцё мае,
Пашана і хвала.

OK