Jumat, 24 November 2023

Kita akan melihat betapa mulia TUHAN kita: seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. [Yesaya 33:21]


Sungai dan aliran yang lebar menghasilkan kesuburan, dan kelimpahan di tanahnya. Tempat-tempat dekat sungai lebar terkenal akan ragam tanamannya dan banyaknya hasil panen. Seperti semua inilah Allah bagi Gereja-Nya. Dengan memiliki Allah, Gereja memiliki kelimpahan. Apa yang dapat Gereja minta yang tidak akan Dia berikan? Kebutuhan apa yang bisa Gereja sebutkan yang tidak Dia sediakan? "TUHAN semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk." [Yesaya 25:6] Engkau ingin roti hidup? Roti hidup jatuh seperti manna dari langit. Engkau ingin aliran yang menyegarkan? Batu karang mengikuti engkau, dan Batu karang tersebut ialah Kristus. Jika engkau kekurangan suatu kebutuhan itu adalah kesalahanmu sendiri; bagimu ada tempat yang luas dalam hati-Nya, tetapi bagi-Nya hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hatimu [2 Korintus 6:12]. Sungai dan aliran yang lebar juga mengarah kepada niaga. Kemuliaan Tuhan bagi kita adalah tempat penuh barang jualan surgawi. Melalui Penebus kita, kita dapat berniaga dengan masa lalu; kekayaan Kalvari, harta perjanjian, gemuknya hari-hari purbakala saat pemilihan, gudang kekekalan, seluruhnya datang kepada kita menuruni aliran lebar kasih setia Tuhan. Kita dapat berniaga, juga, dengan masa depan. Sungguh, kapal yang sarat muatan sampai pinggiran air, datang pada kita dari milenium itu! Gambaran macam apa yang kita miliki mengenai hari-hari surga di bumi! Melalui Tuhan kita yang agung kita memiliki hubungan niaga dengan malaikat-malaikat; komunitas dengan roh-roh terang yang dibasuh darah itu, yang bernyanyi dihadapan takhta; bahkan, lebih baik lagi, bersekutu dengan yang Tak Terbatas. Sungai dan aliran yang lebar dimaksudkan untuk menyampaikan ide keamanan. Pada masa lampau sungai merupakan pertahanan. Oh! kekasih, sungguh Allah merupakan pertahanan Gereja-Nya! Setan tidak dapat menyeberangi sungai lebar Allah ini. Setan berharap ia dapat membalikkan arus, tapi jangan takut, Allah tinggal tetap sama tidak berubah. Iblis dapat membuat kita khawatir, tetapi ia tidak dapat menghancurkan kita; perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya [Yesaya 33:21].

____________________

RENUNGAN PAGI (diterjemahkan dari Morning and Evening: Daily Readings, Charles H. Spurgeon).
Isi renungan ini bebas untuk disalin dan disebarluaskan.

BAGIKAN MELALUI

Unfortunately, we currently do not have English devotions available.